Kodpen Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR

» Bir tarafta Hürriyet Mahallesi Pamuk Sokak No:22 kat:1 Tire/ İZMİR adresinde mukim  Kodpen - Kodpen Yazılım ve Tasarım (İş bu sözleşmede "KODPEN" olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta hizmet alacak MÜŞTERİ arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmış bir sözleşmedir.

Madde 2 – KONU

» İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet tasarım ve yazılımlarının KODPEN tarafından yapılması ve kiralama yolu ile kullanılması hizmetlerini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

» MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların tasarımı ve güncellenmesi için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden KODPEN sorumlu tutulamaz.

» MÜŞTERİ, KODPEN tarafından üretilen web sitesinin telif hakkının KODPEN'e ait olduğunu, web sitesini hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

» MÜŞTERİ, web sitesini üçüncü sahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.

» MÜŞTERİ, web sitesinde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. MÜŞTERİ, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. MÜŞTERİ, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda KODPEN hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

» MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu KODPEN’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

» MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen e-posta hesaplarını kullanarak spam mail göndermeyeceğini kabul ve beyan eder. Spam mail göndermesi durumunda KODPEN MÜŞTERİ'nin almış olduğu e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.

» MÜŞTERİ, Web Sitesi’nin en altında bulunan KODPEN web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder.

» MÜŞTERİ, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek, ya da yalnızca diğer bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir durum yaratan, ya da bu durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi web sitesinde barındıramaz, e-posta yolu ile postalayamaz ya da iletemez.

Madde 4 – KODPEN'İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

» KODPEN, sözleşme süresince MÜŞTERİ web sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.

» KODPEN, MÜŞTERİ talep ettiği takdirde web sitesinde yapılacak güncellemeleri yapıp yapmayacağını kendisi karar verir. Yapılması durumunda ek ücret talep eder.

» Web Sitesi sadece KODPEN’in belirlediği sunucularda yayınlanır. MÜŞTERİ istediği başka bir sunucuda web sitesi’nin yayınlanmasını talep edemez. KODPEN, MÜŞTERİYE Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez.

» KODPEN, bu sözleşme çerçevesinde hizmet süresi uzatılan alan adının MÜŞTERİ'ye ait olduğunu kabul eder.

» KODPEN, Domain hizmetinin MÜŞTERİ tarafından sağlanması durumunda, DNS değişikliklerinden ötürü oluşan kapanmalardan sorumlu değildir.

» Mücbir Sebepler Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, Türk Telekom ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

Madde 5 – HİZMET

» KODPEN tarafından MÜŞTERİYE aksi belirtilmemişse 1 Adet Domain, 1 Adet Hosting ve 10 Adet E-Posta tahsis edilmektedir.

» MÜŞTERİ Web Sitesi hizmeti alırken, KODPEN sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini ve diğer yazılımları aynen kabul etmiş sayılır.

» Hazır Web Site Paketlerinde ve Yönetim Panelli Özel Yapılan Web Sitelerinde içerikler MÜŞTERİ tarafından web sitesine eklenir.

» Yönetim Paneli bulunmayan statik web sitelerinde içerikler KODPEN tarafından bir ücret mukabilinde web sitesine eklenir.

Madde 6 – HİZMET SÜRESİ

» Bu sözleşme, MÜŞTERİNİN KODPEN sitesi üzerinden Web Sitesi siparişi vermesiyle başlar ve MÜŞTERİNİN seçtiği domain adı altında Web Sitesi’nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda sözleşme feshedilmemişse ve yıllık kiralama ücreti MÜŞTERİ tarafından KODPEN hesabına yatırılmışsa yenilenmiş sayılır.

Madde 7 – ÜCRET VE ÖDEMELER

» Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin tasarım, yazılım veya kiralama ücreti fiyat teklifi olarak e-posta ile gönderilir. Özel tasarım ve yazılımlarda web tasarım teklifinde belirtilen tarihte Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında MÜŞTERİDEN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Yıllık uzatım bedeli domain, hosting ve yazılım güncellemelerini kapsayan ücrettir.

Madde 8 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

» MÜŞTERİ, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde sözleşme feshedilmiş sayılır.

» MÜŞTERİNİN web sitesini sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemesini zamanında yapmaması halinde KODPEN sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler MÜŞTERİYE iade edilmeyecektir.

» KODPEN, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitiminden en az 10 gün önceden e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili yeni içerik ve ödeme şartlarını gönderecektir. Yeni dönem için verilecek hizmetin içeriği, MÜŞTERİ tarafından olumsuz görüş bildirildiği takdirde, alınacak hizmetlere karşılıklı son verilebilecektir..

Madde 9 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

» İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.